Odstúpenie od zmluvy

Dodatočné informácie o odstúpení od zmluvy pre zákazníka (ďalej Kupujúceho) a obchodom SALT LS s.r.o. (ďalej Predavajúceho).

  • Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru.
  • Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru aj v prípade, že vzhľadom na povahu tovaru ho nie je možne odoslať poštou.
  • Kupujúci neposiela tovar na dobierku a doporučene Predávajúcemu.
  • Kupujúci musí dodržať nasledujúce požiadavky:

                                   a) tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou),

                                   b) tovar nesmie byť použitý (vyskúšať nie je to isté ako aktívne používať),

                                   c) tovar musí byť nepoškodený,

                                   d) tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku, príslušenstva a podobne),

                                   e) zašlite spolu s originálnym dokladom o kúpe – faktúra + záručný list + vyplnený formulár o odstúpení od kúpnej zmluvy so samotným tovarom.

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom mimo iných sú:

  • Predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.
  • Predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil.
  • Ak v prípade vrátenia tovaru do 14 dní Kupujúci tovar (alebo príslušenstvo tovaru) poškodí alebo sa zistí jeho používanie, predávajúci je oprávnený domáhať sa škody v súlade s platnými právnymi predpismi. Pri tovare musí byť zachovaná jeho primeraná starostlivosť. Predávajúci má právo odmietnuť prevziať vrátený tovar ak je znečistený, (prípadne jeho príslušenstvo) alebo v prípade, ak nie sú zachované základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru.
  • Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 kalendárnych dní po fyzickom obdržaní tovaru. Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník / kupujúci.V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť. 

V prípade nákupu v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

ADRESA VRÁTENIA TOVARU:

SALT LS s.r.o.

Námestie slobody 40
083 01 Sabinov

SHOPPING CART

close